Phát hiện âm thanh đổ vỡ cho Thành phố An toàn & Thông minh

Giúp ứng phó kịp thời với các trường hợp bất khả kháng kèm theo âm thanh lớn trên lãnh thổ của thành phố

Làm thế nào nó hoạt động

Bạn có thể thiết lập mức áp suất âm thanh vượt quá mức này sẽ là dấu hiệu của trường hợp bất khả kháng.
 
Nếu mức âm thanh vượt quá giá trị đặt trước, bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức đến màn hình, điện thoại hoặc e-mail.
 
Ngoài ra, quá trình quay video bắt đầu tự động

Lợi ích của bạn

Bạn không cần phải nhìn vào màn hình giám sát video 24 giờ một ngày. Nhờ mô-đun Phát hiện âm thanh lớn, bạn có thể:

  • xác định nguồn nguy hiểm
  • tổ chức sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, nếu cần
Do đó, bạn có thể đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân, và giảm thiểu thiệt hại cho tài sản của một thành phố