Thadoface là gì ?

Thadoface là thiết bị chấm công, điểm danh nhận diện khuôn mặt (Facial recognition system) sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, được nghiên cứu và hoàn thiện 100% bởi người Việt. Thadoface giúp giải quyết được các công việc:

  • Chấm công khuôn mặt
  • Điểm danh khuôn mặt
  • Kiểm soát vào/ra