Banner
Sản phẩm
Giấy In Nhiệt Trực Tiếp Có Keo 135LA-1 W2-ST2

Giấy In Nhiệt Trực Tiếp Có Keo 135LA-1 W2-ST2

Giấy In Nhiệt Trực Tiếp Có Keo Độ phân giải cao. Có thể in được ký tự và mã vạch nhỏ Kháng các thành phần nhựa, cồn và chịu nhiệt tốt Lớp phủ mặt trước và sau giúp bảo vệ hình ảnh in nhiệt Ứng dụng trong ngành chế biến thực phẩm, quầy thực phẩm chế biến sẵn trong siêu thị, y tế...

 ALIS Laser

ALIS Laser

Items supplied: Sensors, Controller unit, mounting material, Frame Conveyor type: Belt strap, Tray sorter, Roller conveyor, crossbelt Multi-sided reading: Multi-side reading

OPS

OPS

Items supplied: Sensors, Controller unit, mounting material, Frame Conveyor type: Belt strap, Tray sorter, Roller conveyor, crossbelt, Pallet Multi-sided reading: Multi-side reading

VMS4400CV

VMS4400CV

Conveyor type: Conveyor belt Legal-for-trade: no Touching objects: no Side-by-side: no Deformation detection: yes Transport speed: Start-stop operation possible Accuracy of object coverage: Only valid for dimensioning, not for deformation measurements., ± 0.2 ″ ± 0.2 ″ ± 0.2 ″ Maximum object size: 2,000 mm x 1,000 mm x 1,000 mm, 80 ″ x 40 ″ x 40 ″

VMS4200-x

VMS4200-x

Conveyor type: Cross belt Legal-for-trade: no Touching objects: no Side-by-side: no Deformation detection: no Transport speed: 0.5 m/s 4 m/s Accuracy of object coverage: ≥ 5 mm ≥ 5 mm ≥ 5 mm, ≥ 0.2 ″ ≥ 0.2 ″ ≥ 0.2 ″ Maximum object size: 2,500 mm x 1,600 mm x 1,100 mm, 98 ″ x 63 ″ x 43 ″

VMS5200 MID

VMS5200 MID

Conveyor type: Conveyor belt Legal-for-trade: yes Touching objects: no Side-by-side: no Deformation detection: no Transport speed: ≤ 0.1 m/s 4 m/s start-stop operation possible Accuracy of object coverage: ± 5 mm ± 5 mm ± 2 mm, ± 0.2 ″ ± 0.2 ″ ± 0.1 ″ Maximum object size: 5,500 mm x 1,600 mm x 1,100 mm, 216 ″ x 63 ″ x 4

VMS4200

VMS4200

Conveyor type: Conveyor belt Legal-for-trade: no Touching objects: no Side-by-side: no Deformation detection: no Transport speed: ≤ 0.1 m/s 4 m/s start-stop operation possible Accuracy of object coverage: ± 5 mm ± 5 mm ± 2 mm, ± 0.2 ″ ± 0.2 ″ ± 0.1 ″ Maximum object size: 5,500 mm x 1,600 mm x 1,100 mm, 216 ″ x 63 ″ x 43 ″

VMS5100 MID

VMS5100 MID

Conveyor type: Conveyor belt Legal-for-trade: yes Touching objects: yes Side-by-side: yes Deformation detection: no Transport speed: ≤ 0.1 m/s 3 m/s start-stop operation possible Accuracy of object coverage: ± 5 mm ± 5 mm ± 2 mm, ± 0.2 ″ ± 0.2 ″ ± 0.1 ″ Maximum object size: 5,500 mm x 1,200 mm x 1,100 mm, 216 ″ x 47 ″ x 43 ″

VIỆC LÀM THADO Xem thêm