Phát hiện vật bị bỏ rơi cho Thành phố An toàn & Thông minh

Giúp giảm thiểu xác suất các cuộc tấn công khủng bố, giảm thiểu rủi ro đối với cuộc sống và sức khỏe của người dân và khách du lịch trong thành phố

Làm thế nào nó hoạt động

Bạn có thể:
  • xác định và thiết lập các khu vực để giám sát các đối tượng bị bỏ rơi
  • chỉ định khoảng thời gian tồn tại lâu dài của đối tượng trong vùng được chỉ định trước khi báo động vang lên
  • khi sự kiện điều khiển được phát hiện, bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức đến màn hình, điện thoại hoặc e-mail.

Lợi ích của bạn

Bạn không cần phải nhìn vào màn hình giám sát video 24 giờ một ngày. Thông qua việc sử dụng mô-đun Phát hiện Đối tượng Bị Bỏ rơi, bạn có thể:
  • ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra
  • thông báo kịp thời cho những người trong vùng nguy hiểm để họ tiếp tục sơ tán và cứu hộ khỏi vùng nguy hiểm
  • xác định người để lại đối tượng trên địa phận thành phố và tổ chức tìm kiếm người đó không chậm trễ.