Phần mềm quản lý video TVMS cho phép bạn giải quyết một loạt các nhiệm vụ liên quan đến các ngân hàng và công ty tài chính hiện đại, cho phép họ đảm bảo sự an toàn của khách hàng và tài sản ngân hàng, cũng như nâng cao hiệu quả của các quy trình kinh doanh của ngân hàng.


Tính năng của giải pháp