Banner

Thadosoft - Nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm Robot delta, Vision 2D, 3D, Kho thông minh, Nhà máy thông minh.

Kinh nghiệm 3+ Kinh nghiệm
 30+ Nhân sự
Công ty thành viên 02+ Công ty thành viên
Hệ thống đã lắp 1000+ Hệ thống đã lắp
 

Sản phẩm nổi bật

Giải pháp tự động

Dự án

Vision-Guided Hatch Door Gluing

Robots equipped with Mech-Mind 3D vision system can recognize various randomly-placed parts (hatch doors) and glue them along the contour.

Xem thêm

Báo chí viết

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác
VIỆC LÀM THADO Xem thêm